naše logo

naše logo

menu

úvodní stránka
kontakty
náš dětský domov
návštěvní řád
dárci a sponzoři
hostitelská péče
dokumenty
veřejné zakázky
důležité odkazy
akce + fotogalerie
ke zhlédnutí
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Jacob Kugler

reportáž
hostitelská péče


Obracíme se na Vás, kteří máte své děti např. již odrostlé, ale přesto ještě chcete své dovednosti a schopnosti předávat další generaci, aniž byste uvažovali o některé z forem náhradní rodinné péče.

Hledáme právě Vás a nabízíme Vám spolupráci.

Hledáme tety a strejdy hostitele pro děti starší 10 let.

Pro děti, které sice mají své rodiče, většinu života tráví v dětském domově a hostitelská péče je pro ně velice vhodná.

Hostitelská péče 
• je určena dětem, které nemohou být umístěny do některé ze stávajících forem náhradní rodinné péče (NRP) - osvojení, pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, ale nelze ani zrealizovat jejich návrat do biologické rodiny
• nevylučuje vývoj vztahu směrem k jiné formě NRP (nejčastěji pěstounská péče)
• hostitelská péče nenahrazuje jiné typy NRP, zejména není cestou k rychlejšímu „získání dítěte“ zejména do osvojení
• výběr konkrétních žadatelů o hostitelskou péči vždy probíhá ve spolupráci s místně příslušným orgánem sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD) dle trvalého bydliště dítěte
• vždy je nutný souhlas manžela či partnera hostitele a jeho akceptace hostitelské péče 
• pobyt v této formě péče je časově omezený (např. probíhá o vybraných víkendech, částečně o prázdninách)
• o pobytu dítěte v hostitelské rodině rozhoduje ředitelka dětského domova na základě vzájemné dohody dítěte i žadatelů o hostitelskou péči a souhlasného stanoviska místně příslušného OSPOD dle jeho trvalého bydliště v souladu s ustanovením § 30, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění 
• realizuje se v předem sjednaném režimu 
• dítě souhlasí s výběrem rodiny, může i samo iniciovat oslovení konkrétních žadatelů (např. rodičů svých kamarádů)
• je dobrovolná, probíhá na náklady hostitele
• jako nevhodní žadatelé o hostitelskou péči jsou ale ty osoby, které signalizují vysoké nároky na výkon dítěte, nemají jasné představy o budoucnosti vztahu s dítětem v hostitelské péči, případně mají jiné osobnostní kontraindikace

Dětský domov hostitele 
• metodicky vede
• má právo, pokud je to v zájmu dítěte, pobyt v hostitelské rodině omezit, zrušit či zcela ukončit spolupráci s hostiteli
• má právo, na základě přání dítěte, pobyt v hostitelské rodině omezit, zrušit, ukončit spolupráci s hostiteli

Doporučené podmínky na straně žadatelů o hostitelskou péči:
• ekonomické zajištění (jediným příjmem rodiny nemohou být dávky SSP, případně
dávky v hmotné nouzi)
• přiměřený věk – nejméně 18letý věkový rozdíl hostitelů od věku dítěte
• dobrý zdravotní stav hostitelů – odpovídající rozsahu stanovených kontaktů a jejich charakteru (dítě v hostitelské péči není pečovatelem hostitele)6
• sociální – hostitel a jeho širší rodina s přijetím dítěte souhlasí, je v kontaktu s dětským domovem, spolupracuje s ním, podává mu zpětnou vazbu o dítěti, respektuje právo dítěte i dětského domova na okamžité zrušení pobytu dítěte v hostitelské rodině i případné ukončení spolupráce
• pokud žadatelé pečují o své či jiné svěřené děti, je nezbytně nutné zajistit i jejich stanovisko k hostitelské péči

Děti vhodné do hostitelské péče:
• nepřichází aktuálně v úvahu jiná forma NRP (velká sourozenecká skupina, věk,
zdravotní problémy na straně dítěte, významné výchovné, či zdravotní obtíže, atd.)
• perspektivně dlouhodobý pobyt v ústavní výchově, 
• souhlas dítěte s touto formou péče,
• psychologická příprava dítěte pro pobyt v hostitelské rodině
• délka hostitelské péče – vždy dle potřeb a zájmu dítěte a hostitelů, není blíže stanovena

Chcete s námi spolupracovat?
napište mail a v něm:
• popište svou představu např. o počtu dětí (v případě sourozenců), jejich věku, pohlaví, zálibách
• popište Vaše podmínky – kdo je členem Vaší domácnosti, jaké máte materiální podmínky, záliby…
• co dítěti – dětem můžete nabídnout

Pokud na základě Vašeho mailu dojdeme ke shodě s konkrétním dítětem
• budeme Vás co nejdříve informovat 
• požádáme Vás o osobní setkání
• požádáme místně příslušný OSPOD o stanovisko – každé pracoviště má jiné nároky a požadavky – někomu stačí pohovor se žadateli, jinde si prohlédnou jeho bydliště, ale hostitel může být i požádán, aby podstoupil psychologické vyšetření
• začneme spolupracovat


 

Středočeský kraj

úřední e-deska

úřední e-deska

nadace