naše logo

naše logo

menu

úvodní stránka
kontakty
náš dětský domov
návštěvní řád
dárci a sponzoři
hostitelská péče
dokumenty
veřejné zakázky
důležité odkazy
akce + fotogalerie
ke zhlédnutí
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Jacob Kugler

reportáž

naše obec
návštěvní řád


Návštěvní řád DD Solenice

pro zákonné zástupce a jiné osoby odpovědné za výchovu :

v době školního roku (1. 9. – 30. 6.) – všední dny a víkendy

ÚTERÝ:     14,30 – 16,45

PÁTEK:      14,30 – 16,45

SOBOTA:   14,30 – 16,30

*******

1. NEDĚLE v měsíci 09,30 - 12,00
                            13,00 - 16,30

*******

• Z provozních důvodů či s ohledem na akutní zdravotní stav Vašeho dítěte může být výjimečně počet návštěvních dnů omezen, proto doporučujeme, v den plánované návštěvy se telefonicky na možnosti návštěvy informujte, a to v čase 8,00 – 8,15 hod na čísle 318 694 322, provolba 23 (kancelář vychovatelů) – mohlo by se stát, že se návštěva neuskuteční. 

• U dětí s odpoledním vyučováním Vám doporučujeme, abyste znali čas návratu svého dítěte do DD – děti nebudou ze škol uvolňovány; k návštěvě raději využijte možnost návštěvy v sobotu

• V době prázdnin (podzimní, zimní, pololetní, jarní, velikonoční a letní 1. 7. – 31. 8.) platí VŽDY podmínka dohodnutí návštěvy telefonicky v době 8,00 – 8,15 na tel. 318 694 322, provolba 23, čas si domluvíte s vychovatelem dítěte individuálně, v limitu 14,30 – 16,45).

• Při umístění dítěte do DD probíhají nejméně první 2 návštěvy vždy a po celou dobu za přítomnosti pracovníka domova a v areálu DD, pokud je průběh návštěv pro dítě přínosem, mohou probíhat další setkání již bez přítomnosti pracovníka DD a mimo zařízení, ale pouze na území obce Solenice.

• Pracovník DD je pověřen ředitelkou k okamžitému ukončení či přerušení návštěvy, pokud by mohla na dítě nepříznivě působit.

Výjimku z tohoto návštěvního řádu určuje pouze ředitelka dětského domova.

• Schváleno pedagogickou radou dne 02. 10. 2012

                                                                                                            Mgr. Olga Vernerová
                                                                                                        ředitelka dětského domova

 

 

Středočeský kraj

úřední e-deska

úřední e-deska

nadace