Vítáme Vás na internetových stránkách Dětského domova a Školní jídelny, Solenice 42

Náš DD

Ředitelka Dětského domova a Školní jídelny, Solenice 42
vyhlašuje výběrové řízení
pracovní pozice: vychovatel/ka ZDE

Jsme zapojeni do projektů

Yourchance:
Začni správně

The Duke of Edingurghs International Award Czech Republic
Mezinárodní cena vévody z Edingurghu

Foto z akce
Foto z akce
Foto z akce