Návštěvní řád

Návštěvní řád DD Solenice

pro zákonné zástupce a jiné osoby odpovědné za výchovu :

v době školního roku (1. 9. – 30. 6.) – všední dny a víkendy

DOPORUČENÉ DNY A ČAS

ÚTERÝ, STŘEDA:      14,30 – 16,45

PÁTEK:                         14,30 – 16,45

SOBOTA:                      14,30 – 18,00

1. NEDĚLE v měsíci:  09,30 – 12,00
                          
              13,00 – 18,00

• Z provozních důvodů či s ohledem na akutní zdravotní stav Vašeho dítěte může být výjimečně návštěva omezena, proto doporučujeme, v den plánované návštěvy telefonicky návštěvy potvrďte, a to nejlépe v čase 8,00 – 8,15 hod na čísle 318 694 322.
• U dětí s odpoledním vyučováním Vám doporučujeme, abyste znali čas návratu svého dítěte do DD – děti nemohou být ze škol uvolňovány; k návštěvě raději využijte možnost návštěvy v sobotu či neděli.
• V době prázdnin platí VŽDY podmínka dohodnutí návštěvy telefonicky v době 8,00 – 8,15 na tel. 318 694 322, čas si domluvte s vychovatelem dítěte individuálně, v limitu 10,00 – 12,00 a 14,00 – 18,00).
• Při umístění dítěte do DD probíhá alespoň první 1 návštěva za přítomnosti pracovníka domova a v areálu DD, další návštěvy na území obce Solenice.
• Pracovník DD je pověřen ředitelkou k okamžitému ukončení či přerušení návštěvy, pokud by mohla na dítě nepříznivě působit.
• Výjimka z tohoto návštěvního řádu je možná po dohodě s ředitelkou DD (tel.603 562 070).