Návštěvní řád

Návštěvní řád DD Solenice

pro zákonné zástupce a jiné osoby odpovědné za výchovu :

PONDĚLÍ – PÁTEK           (školní rok) 14,30 – 18,00
VÍKEDNY, SVÁTKY, PRÁZDNINY 10,00 – 18,00

Doporučujeme

  • v den plánované návštěvy se telefonicky na možnost dítě navštívit informujte, a to nejlépe v čase 8,00 – 8,15 hod na čísle 318 694 322 – mohlo by se stát, že se návštěva nemůže uskutečnit s ohledem na akutní zdravotní stav Vašeho dítěte či z neplánovaných provozních důvodů
  • abyste znali čas návratu svého dítěte po vyučování ze školy do dětského domova – v případě odpolední výuky k návštěvě raději využijte možnost přijet o víkendu

Poznámka

  • pracovník DD je pověřen ředitelkou k okamžitému ukončení či přerušení návštěvy, pokud by mohla na dítě nepříznivě působit
  • výjimku z tohoto návštěvního řádu určuje ředitelka dětského domova