O nás

Dětský domov a Školní jídelna, Solenice 42 je v obci umístěn od 1. 2. 1967. Původní kapacita pro 60 dětí byla v 70. letech snížena na 45 a od 1. 1. 2008 může u nás vyrůstat 40 kluků a holčiček ve věku zpravidla od 3 do 18 let. Zpravidla proto, že jsme schopni se starat i o děti od 1 roku (aby sourozenci mohli zůstat spolu) a pokud děti studují, mají možnost zde být do svých 26 let (na základě uzavřené dohody). Zřizovatelem zařízení je od 1. 10. 2001 Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5.

Děti jsou přijímány na základě soudního rozhodnutí o předběžném opatření či nařízení ústavní výchovy.

Budova byla v letech 2001- 2002 rekonstruována. Děti vyrůstají v 5 samostatných bytech, mají své pokojíčky, kuchyň, obývací pokoj, sociální zařízení, relaxační místnost, pracovny.

Zahradu jsme budovali od podzimu 2002 do jara 2007 a nyní již vyhovuje našim představám – dětské hřiště, květinové záhony, plot, zámková dlažba, dvojgaráž.
Z příspěvku z fondu prevence zdraví VZP jsme na zahradě vybudovali malý krytý bazén. Nyní se zaměříme za pěstování zeleniny a budeme se snažit květinovou část zrekonstruovat.

Vychováváme děti k samostatnému životu – učí se postarat o sebe i o druhé – uvařit, uklidit, vyžehlit, zvládnout základní sebeobslužné činnosti, drobné opravy, efektivně využívat volný čas…

Dětem poskytujeme plné přímé zaopatření (stravování, ošacení, zdravotní péči, kapesné, dary, učebnice, školní pomůcky, jízdné, kursy, kroužky, kulturní a sportovní akce, letní tábory) – to vše ze státního rozpočtu, rozpočtu zřizovatele a příspěvků od sponzorů a dárců.

Děti našeho dětského domova navštěvují školy v okolí (Solenice, Klučenice, Krásná Hora nad Vltavou, Příbram, Milevsko, Sedlčany, Březnice…).

Ke sportovní činnosti využíváme hřiště a okolí obce Solenice. Kulturní a sportovní akce navštěvujeme v Příbrami, Praze, Milíně, Sedlčanech. Děti jsou aktivními členy Sboru dobrovolných hasičů Bohostice, TJ Solenice (jachting), TJ Dolní Hbity (fotbal). Nejstarší děti navštěvují místní diskotéky a plesy. Ale i přímo v zařízení se děti kulturně a společensky vyžívají.

Spolupracujeme s OS Klub přátel dětských domovů (podpora sportovních a zájmových aktivit), OS Múzy dětem (Život nanečisto, Korálky dětem).

Od roku 2015 spolupracujeme s řetězcem hotelů Accor, ve kterých děti získávají pracovní zkušenosti v rámci brigád i profesní přípravy.

Již mnoho let pravidelně pořádáme pobyty v Krkonoších, Třeboni, Ovčárech, Kašperských Horách, Zadově a dalších místech naší krásné země.

Od roku 1991 pořádáme v Solenicích každoročně v květnu Olympiádu dětských domovů Středočeského kraje a Prahy.